Přepravní pojištění

Přepravní pojištění pojišťuje dopravní prostředky nebo náklad během jeho přepravy včetně přípravy na ni.