Přerušení pojištění

Přerušení pojištění je stav, kdy nedochází k platbě pojistného a zároveň ani není vypláceno pojistné plnění.