Připojištění

Připojištění je zvětšení základního rozsahu pojištění o další rizika nebo místní platnost pojištění.