Přirážka k pojistnému

Přirážka k pojistnému může být sjednána například kvůli častému vzniku nehod nebo z důvodu nevhodného způsobu stavby.