Příslušenství věci

Příslušenství věci jsou věci, které patří vlastníkovi věci hlavní. Tyto věci slouží k tomu, aby byly spolu s věcí hlavní trvale užívány. V případě zničení příslušenství dochází k znehodnocení hlavní věci.