Produkce

Produkce vyjadřuje hodnotu sjednaných pojistných smluv, které byly sjednány v určitém časovém období. Produkce je měřítko, které vykazuje výkon obchodní služby.