Prolongace

Prolongace je termín, který se vztahuje na majetková pojištění. Prolongace znamená, že dochází k obnovení smlouvy na základě prodloužení pojistné smlouvy. K prodloužení dojde po ukončení pojistné doby, aniž by došlo ke změnám v pojistné smlouvě.