Promlčení práva na plnění z pojištění

Promlčení práva na plnění z pojištění je situace, kdy nedošlo k uplatnění práva ve lhůtě, kterou stanovil zákon. Promlčecí doba, která se týká práva na plnění z pojištění, trvá tři roky a začíná se počítat po jednom roce od data, kdy nastala pojistná událost.