Regres

Regres představuje nárok na náhradu plnění, které bylo vyplaceno jiné osobě než té, která jinak musí hradit pojistné.