Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví jsou práva a povinnosti pojišťoven, které se snaží o finanční zajištění pojišťoven a ochranu spotřebitele.