Rezerva na nevyřízení pojistné události

Rezerva na nevyřízení pojistné události představuje technickou rezervu, ze které se čerpá v případě krytí závazků z pojistných událostí před rozvahovým dnem.