Rezervotvorné pojištění

Rezervotvorné pojištění je pojištění, v jehož průběhu se vytváří prostředky, které budou pojištěnému vyplaceny v budoucnu. U životních pojištění se používá názvu "kapitálové pojištění".