Řízení expertů

Řízení expertů nastává ve chvíli, kdy se oprávněná osoba a pojišťovna nemohou dohodnout o výši pojistného plnění.