Riziko

Riziko je stav, který sebou přináší nějakou nepříznivou situaci.