Riziko likvidity

Riziko likvidity je stav, kdy nejsou pojišťovny a zajišťovny schopné splácet své finanční závazky ke dni splatnosti.