Riziková částka

Riziková částka je v rámci životního pojištění charakterizována jako rozdíl mezi pojistnou částkou a aktuální hodnotou odkupného. U majetkového pojištění a pojištění odpovědnosti se zpravidla jedná o minimální limit pojistného plnění.