Riziková tolerance

Riziková tolerance stanovuje výši rizika, které bude pojistitel schopen akceptovat.