Rizikové pojištění

Rizikové pojištění je pojištění, které je sjednáno pro případ určitého rizika, které však nemusí nastat. Zaplacené pojistné se nevrací.