Rizikové pojistné

Rizikové pojistné je pojistné, které je ponížené o administrativní náklady a zisk.