Rizikové skupiny

Rizikové skupiny jsou rozdělené podle možnosti vzniku pojistné události, které bylo podníceno pojistným nebezpečím. Zpravidla platí pravidlo, že čím vyšší je riziko, tím vyšší pojistné je nutné hradit. Rizikové skupiny využívá například úrazové nebo životní pojištění.