Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění se sjednává pro případ smrti. V případě, že dojde k úmrtí v dohodnutém období, tak bude vyplaceno pojistné plnění obmyšlenému. V případě, že pojištěný nezemře během sjednané doby, pojištění zaniká a nedojde k vyplacení pojistné částky.