Rizikový kapitál

Rizikový kapitál je přesná částka, která je vyplacena v případě smrti a je zkrácena o matematické rezervy hlavního rizika.