Roční pojistné

Roční pojistné je pojistné, které pojistník uhradil za určitý kalendářní rok.