Rozdrobení rizika

Rozdrobení rizika je jednou ze zajišťovacích funkcí. Pojistitel se zbavuje části rizika, jehož pojistná částka je vyšší než-li je ochoten přijmout.