Rozsah pojištění

Rozsah pojištění zejména představuje počet pojistných nebezpečí uvedených ve smlouvě, místo pojištění, pojistnou dobu atd.