Různá pojistná nebezpečí

Různá pojistná nebezpečí mohou být součástí jedné pojistné smlouvy.