Sdílení osudu

Sdílení osudu je závazkem zajistitele nést plnou zodpovědnost za pojistitelova rizika.