Sebevražda

Sebevražda je jednání, kterým si osoba přivodí úmyslně vlastní smrt. Nastala-li smrt následkem sebevraždy do dvou let trvání pojištění, pojišťovna neposkytne pojistné plnění.