Selekce

Selekce provádí posudky v souvislosti se zkoumáním návrhu pojištění, zdali se jedná o riziko normální, zvláštní subjektivní nebo objektivní.