Sesedání půdy

Sesedání půdy je změna stavu zemského povrhu, který klesá směrem ke středu Země.