Škoda

Škoda je poškození, která poškodila majetek poškozeného, a její výši lze vyjádřit penězi.