Škodní náklady

Škodní náklady zahrnují veškeré výplaty pojistného plnění a škodní rezervy, které jsou určeny na likvidaci. Škodní náklady se zpravidla stanovují na kalendářní rok.