Škodní potřeba

Škodní potřeba je suma, která hradí náklady na škody.