Škodní tabulky

Škodní tabulky člení škody na základě výše nákladů na pojistná plnění. Hojně se tyto tabulky využívají pro kalkulaci slev, při rozhodování o zajištění atd.