Škodní událost

Škodní událost je událost pojištěného, která může být důvodem ke vzniku práva na plnění pojišťovny.