Škody z přepětí

Škody z přepětí jsou újmy na elektrotechnických nebo elektronických zařízeních. Důvodem vzniku takovéto škody je přepětí.