Škody způsobené sazemi

Škody způsobené sazemi vznikly účinkem sazí z kouře.