Skupinové pojištění

Skupinové pojištění je soukromé pojištění. Toto pojištění se vztahuje na skupinu lidí blíže specifikovaných v pojistné smlouvě. V době sjednání tohoto pojištění není zpravidla známá totožnost pojištěných.