Slevy na pojistném

Slevy na pojistném vypočítávají se z celkového pojistného za všechna pojištění sjednaná v jedné pojistné smlouvě.