Smluvní svoboda

Smluvní svoboda představuje nenucenost při uzavírání pojistné smlouvy, tzn. uzavírání smlouvy je svobodným rozhodnutím smluvních stran.