Smluvní ujednání

Smluvní ujednání je jednání mezi pojistitelem a pojistníkem, které konkretizuje a doplňuje všeobecné pojistné podmínky obsažené v návrhu na uzavření pojištění.