Sociální pojištění

Sociální pojištění je to pojištění, které řídí a dohlíží na něj veřejnoprávní instituce. Toto pojištění je upraveno zákony, kterými se také řídí. Zpravidla je jeho součástí důchodové, nemocenské a veřejné zdravotní pojištění.