Solventnost

Solventnost je obecná schopnost právnické nebo fyzické osoby plnit na sebe vzaté peněžní závazky.