Souběžné pojištění

Souběžné pojištění je druh pojištění zahrnující dvě a více soukromých pojištění, které byly sjednány na stejné pojistné riziko a stejnou dobu.