Souběžné provozní pojištění

Souběžné provozní pojištění představují pojištění, která jsou provozována podle pojistných odvětví životního a neživotního pojištění.