Součást věci

Součást věci je vše, co k věci podle její povahy náleží a nemůže být od ní odděleno.