Soupojištění

Soupojištění je formou rozložení rizika, které je založeno na principu, že se více pojistitelů podílí na krytí jednoho rizika. Vzniká na základě smlouvy mezi pojištěným a více pojistiteli, z nichž jeden je pojistitelem hlavním. Smlouvy o soupojištění se používá především u velkých rizik.