Splatnost pojistného

Splatnost pojistného je zpravidla vázána k prvnímu dni pojistného období. Jednorázové pojistné je nutné uhradit nejpozději ke dni, kdy pojištění začíná.