Spolupojištěná osoba

Spolupojištěná osoba je jedinec, který nepřetržitě žije s pojištěnou osobu v jedné domácnosti a finančně se podílí na nákladech, které se týkají jeho potřeb.