Spoluúčast

Spoluúčast je předem určená část pojištěného na pojistném plnění. Tento podíl se zpravidla stanovuje v procentech a vypočítává se z pojistné částky.